2021-04-06

Procedura przyjęcia do Kliniki

Pierwszym etapem jest krótka ankieta wstępna, którą można pobrać poniżej:


Ankieta - wersja pdf

Ankieta - wersja doc
 
Prosimy o jej wypełnienie i odesłanie nie wcześniej niż na 6 dni przed przyjazdem na nasz adres mailowy: rezerwacja@podtezniami.pl

bądź w przypadku osób zaszczepionych zabranie jej ze sobą.

Wypełnić należy część zawierającą dane, planowaną godzinę przyjazdu oraz tabelę 1.  
 
Z uwagi na stosowanie zasad dystansu społecznego w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo
chcemy uniknąć kolejek przy meldunku, dlatego podzieliliśmy przyjazdy na godzinne strefy czasowe.
Liczba osób w danej godzinie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Jeśli wybrana godzina będzie już niedostępna skontaktujemy się z Państwem proponując inny przedział czasowy.

Dane do ankiety można też przekazać nam poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 54 416 70 00.

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.

W Klinice jest możliwe wykonanie testu antygenowego  w cenie 70,00 zł.

Dopiero po negatywnym wyniku testu będą mogli Państwo przejść do recepcji w celu meldunku i rozpoczęcia pobytu.

Konieczność okazania wyniku testu nie obejmuje:

* Osób zaszczepionych przeciwko Covid 19 – 7 dni po drugim szczepieniu.
* Ozdrowieńców o udokumentowanym (wymagany wypis szpitalny lub zaświadczenie lekarskie) przebyciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie nie przekraczającym 180 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu.

W razie zmiany wytycznych Ministerstwa Zdrowia w zakresie kwalifikowania i leczenia uzdrowiskowego pacjentów, poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Z uwagi na obecne wytyczne GIS suszarki w pokojach są wyłączone z użytkowania.

 

KontaktKLINIKA UZDROWISKOWA „POD TĘŻNIAMI”
im. JANA PAWŁA II – SPÓŁDZIELNIA USŁUG MEDYCZNYCH