pl
pl
en
en
de
de
ru
ru
Wyróżnienia:
Klinika Pod Tężniami

Badanie obciążenia statycznego

badanie przeprowadzane na platformie dynamometrycznej FDM 1,5, pozwalające na ocenę symetrii obciążania kończyn dolnych, sposobu obciążania tyło i przodostopia. Pozwala wnioskować o tzw. stabilności funkcjonalnej stawów kończyn dolnych oraz o  stanie czucia głębokiego, niezbędnego do utrzymania równowagi i  stabilności stawów. Badanie to wykonuje się u osób po urazach i/lub operacjach dotyczących kończyn dolnych i miednicy, zespołach bólowych kończyn dolnych, miednicy lub kręgosłupa lędźwiowego, zwłaszcza z  promieniowaniem dolegliwości do kończyn dolnych, a także u osób starszych, sportowców lub osób pracujących na wysokościach. Badanie polega na próbie stania obunóż, oraz na jednej nodze z otwartymi i  zamkniętymi oczami, próbie reakcji na wytrącenie z równowagi w  płaszczyźnie stzrałkowej, a także w razie potrzeby na próbie wykonania prostych ruchów. Badanie pozwala też na ocenę stanu wysklepień stopy – ocena w kierunku płaskostopia.

 
Newsletter
flagi.jpg

Copyright © 2020 KLINIKA UZDROWISKOWA "POD TĘŻNIAMI" im. JANA PAWŁA II - SPÓŁDZIELNIA USŁUG MEDYCZNYCH