Newsletter Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami

Podaj swój adres i zaznacz grupy do których chcesz się zapisać:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami" im. Jana Pawła II - Spółdzielnia Usług Medycznych z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Warzelnianej 7
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podtezniami.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz agencje reklamowe
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu zadania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

* E-mail
* ZaznaczNazwa i opis grupy
Oferty i promocje
  
*Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji dotyczących aktualnych ofert i promocji Kliniki Uzdrowiskowej "Pod Tężniani" im. Jana Pawła II Spółdzielnia Usług Medycznych, 87-720 Ciechocinek ul. Warzelniana 7
*Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
 

* należy uzupełnić pola oznaczone gwiazdką

 

 

Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami"Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami" im. Jana Pawła II Spółdzielnia Usług Medycznych,
ul. Warzelniana 7, 87-720 Ciechocinek,
tel. +48 54 416 70 00, fax +48 54 416 70 07

rezerwacja@podtezniami.pl
www.podtezniami.pl

youtube  Facebook  Instagram