O nas

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego ośrodka. Mamy nadzieję, ze zechcecie Państwo poznać i docenić pracę naszych wybitnych specjalistów oraz skorzystać z licznych zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej. W ciągu 40 lat działalności zyskaliśmy opinię kliniki, która poziomem swych usług oraz bogactwem oferty leczniczo - wypoczynkowej potrafi zadowolić najbardziej wymagających klientów.

Nasze starania zostały uhonorowane nagrodą w 1, 2, 3 i 4 edycji konkursu "Po Prostu Najlepszy" organizowanym przez Polską Izbę Hotelarską. Otrzymaliśmy tytuł Wzorcowego Polskiego Przedsiębiorstwa Hotelowego, a stojący na czele Zarządu Prezes Wiktor Kolbowicz tytuł Menedżera Polskiego Hotelarstwa. Zdobyliśmy również wyróżnienia „Europrodukt”, „Gazele Biznesu” (2004) oraz Przedsiebiorstwo Fair Play i Polski Symbol Jakości. Od lat szczycimy się również rekomendacją Polskiego Zrzeszenia Hoteli. Klinika posiada wdrożony, udokumentowany i praktycznie realizowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności*, pozwalający na sprzedaż wyrobów o gwarantowanej jakości, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 : 2009 i systemu HACCP wg Codex Alimentarius.

 Mając na celu stałe umacnianie pozycji rynkowej Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielni Usług Medycznych w Ciechocinku w  zakresie: lecznictwa uzdrowiskowego, działalności hotelarskiej i gastronomicznej, usług biznesowych, postawiliśmy na Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 22000:2006.

Realizując niniejszą Politykę Jakości i Bezpieczeństwa Żywności zobowiązujemy się spełniać wymagania norm, stale doskonalić Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności dzięki:

  • Pełnej znajomości wymagań Gości i wymagań prawnych, Dużemu potencjałowi intelektualnemu oraz pełnego zaangażowania  personelu w bezpieczeństwo zdrowotne serwowanych potraw, 

Przyjęta Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności wyznacza cele, które prowadzą do :

  • Zaspokajania oraz wyprzedzania potrzeb i oczekiwań naszych Gości poprzez analizy i badania rynku, 
  • Podnoszenie jakości zdrowotnej żywności poprzez stałą analizę zagrożeń  i Krytycznych Punktów Kontroli, 
  • Wykazywania stałej gotowości do reagowania w sytuacjach kryzysowych mających znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, 
  • Dbałości o fachowość i kompetencje pracowników przez stały, planowy system szkoleń w  zakresie m.in. technik obsługi Gości, nowych usług, znajomości języków obcych, bezpieczeństwa żywności,  
  • Zapewnienia sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie zagrożeń,  
  • Doskonalenia zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania,  
  • Postrzegania jakości jako ciągłego procesu doskonalenia.        
Deklarujemy, że wprowadzony w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielni Usług Medycznych w Ciechocinku system zarządzania bezpieczeństwem żywności  jest zgodny z siedmioma zasadami HACCP określonymi  w Codex  Alimentarius. 
KontaktKLINIKA UZDROWISKOWA „POD TĘŻNIAMI”
im. JANA PAWŁA II – SPÓŁDZIELNIA USŁUG MEDYCZNYCH