O nas

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego ośrodka. Mamy nadzieję, ze zechcecie Państwo poznać i docenić pracę naszych wybitnych specjalistów oraz skorzystać z licznych zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej. W ciągu 40 lat działalności zyskaliśmy opinię kliniki, która poziomem swych usług oraz bogactwem oferty leczniczo - wypoczynkowej potrafi zadowolić najbardziej wymagających klientów.

Nasze starania zostały uhonorowane nagrodą w 1, 2, 3 i 4 edycji konkursu "Po Prostu Najlepszy" organizowanym przez Polską Izbę Hotelarską. Otrzymaliśmy tytuł Wzorcowego Polskiego Przedsiębiorstwa Hotelowego, a stojący na czele Zarządu Prezes Wiktor Kolbowicz tytuł Menedżera Polskiego Hotelarstwa. Zdobyliśmy również wyróżnienia „Europrodukt”, „Gazele Biznesu” (2004) oraz Przedsiebiorstwo Fair Play i Polski Symbol Jakości. Od lat szczycimy się również rekomendacją Polskiego Zrzeszenia Hoteli. Klinika posiada wdrożony, udokumentowany i praktycznie realizowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności*, pozwalający na sprzedaż wyrobów o gwarantowanej jakości, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 : 2009 i systemu HACCP wg Codex Alimentarius.

 Mając na celu stałe umacnianie pozycji rynkowej Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielni Usług Medycznych w Ciechocinku w  zakresie: lecznictwa uzdrowiskowego, działalności hotelarskiej i gastronomicznej, usług biznesowych, postawiliśmy na Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 22000:2006.

Realizując niniejszą Politykę Jakości i Bezpieczeństwa Żywności zobowiązujemy się spełniać wymagania norm, przepisów prawnych dzięki włączeniu wszystkich pracowników Kliniki  w utrzymanie oraz stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, pogłębianie i utrzymywanie w pracownikach świadomości, przekonania o ich wpływie, odpowiedzialności za jakość realizowanych usług, wyrobów oraz  identyfikowanie się  pracowników z celami Kliniki.

Przyjęta Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności wyznacza cele, które prowadzą do :

  • Zaspokajania i wyprzedzania potrzeb oraz oczekiwań kluczowych zainteresowanych stron poprzez analizy i badania,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa Gości i pracowników Kliniki w sytuacjach kryzysowych, 
  • Podnoszenie jakości zdrowotnej żywności poprzez stałą analizę zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz wykazywania stałej gotowości do reagowania w sytuacjach  stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa produkowanej żywności,
  • Dbałości o poszerzanie wiedzy i kompetencji pracowników przez  system szkoleń w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 
  • Zapewnienia sprawnego przepływu informacji,
  • Doskonalenie zasobów i technologii wytwarzania,       

Deklarujemy, że wprowadzony w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielni Usług Medycznych w Ciechocinku system zarządzania bezpieczeństwem żywności jest zgodny z siedmioma zasadami HACCP określonymi w Codex Alimentarius.
         Jesteśmy przekonani, że realizacja założonych celów przyczyni się do wzmocnienia zaufania naszych Gości i zagwarantuje skuteczny i efektywny przebieg oferowanych usług i wyrobów.   

KontaktKLINIKA UZDROWISKOWA „POD TĘŻNIAMI”
im. JANA PAWŁA II – SPÓŁDZIELNIA USŁUG MEDYCZNYCH

NIP: 891 000 28 33