Badanie obciażenia statycznego i dynamicznego

Badanie obciażenia statycznego i dynamicznego

polega na wykonaniu oprócz badania obciążenia statycznego dodatkowo obciążenia i reakcji sił podłoża podczas chodu. Badanie chodu pozwala na wykrycie i określenie zaburzeń obciążania kończyn dolnych w ruchu nieprawidłowości dotyczących faz chodu (np. utykanie, skrócenie czasu podparcia jednej stopy, asymetryczne obciązanie nóg itp) niemożliwych do zaobserwowania podczas badania klinicznego bez przyrządów. Badanie to polega na kilkukrotnym przejściu w jednym tempie przez platformę dynamometryczna FDM 1,5. Badanie to wykonuje się u osób po urazach i/lub operacjach dotyczących kończyn dolnych i miednicy, zespołach bólowych kończyn dolnych, miednicy lub kręgosłupa lędźwiowego, zwłaszcza z promieniowaniem dolegliwości do kończyn dolnych, a także u osób z dysfunkcjami na tle neurologicznym.

KontaktKLINIKA UZDROWISKOWA „POD TĘŻNIAMI”
im. JANA PAWŁA II – SPÓŁDZIELNIA USŁUG MEDYCZNYCH

a