Badanie ruchów prostych kręgosłupa

badanie przeprowadza się za pomocą systemu ZEBRIS CMS HS, pozwalającego na trójwymiarową ocenę ustawienia i  przemieszczania się markerów. Mocując markery do wybranych punków na ciele człowieka, oraz analizując dane za pomocą specjalistycznego oprogramowania otrzymujemy dokładny pomiar ruchów kręgosłupa i jego krzywizn w pozycji statycznej. Badanie polega na pomiarze w pozycji statycznej oraz w prostych, fizjologicznych ruchach kręgosłupa. Pozwala ono na wykrycie anomalii nieuchwytnych gołym okiem i na ich obiektywną ocenę. Badanie to może być użyte m.in. badaniach przesiewowych w  kierunku wad postawy czy w ocenie postawy spoczynkowej w kierunku leczenia i profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa.

KontaktKLINIKA UZDROWISKOWA „POD TĘŻNIAMI”
im. JANA PAWŁA II – SPÓŁDZIELNIA USŁUG MEDYCZNYCH

a