Co leczymy

1. Choroby reumatologiczne i urazowo-ortopedyczne; 

 • reumatoidalne zapalenia stawów (RZS, ŁZS)
 • ZZSK,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa,
 • dyskopatia,
 • osteoporoza,
 • dna moczanowa,
 • stany pourazowe i po zabiegach ortopedycznych stawów i kości,
 • skrzywienie kręgosłupa.

2. Choroby układu krążenia;

 • stabilna choroba niedokrwienna serca,
 • stany po zawale serca,
 • zastawek i naczyń, stany po operacji zastawki i naczyń,
 • nadciśnienie tętnicze.

3. Choroby układu oddechowego;

 • przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych,
 • przewlekły nieżyt oskrzeli,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • stany po zapaleniach dróg oddechowych.

4. Choroby układu nerwowego;

 • zespół rwy kulszowej i splotu ramiennego
 • nerwobóle i przewlekłe zapalenia splotów nerwowych
 • stany po udarach mózgu,
 • stany po operacjach neurochirurgicznych,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroba Parkinsona,
 • migreny,
 • nerwice narządowe.

5. Choroby układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii;

 • cukrzyca wyrównana I i II typu,
 • otyłość prosta i skojarzona z chorobami układu krążenia, ze zmianami w układzie ruchu i zaburzeniami gospodarki lipidowej,
 • niedoczynność tarczycy i wole obojętne.

6. Choroby skóry;

 • łuszczyca
 • bielactwo
 • choroby z zaburzeniami rogowacenia naskórka
 • choroby naczyniowe skóry

7. Choroby inne;

 • rehabilitacja po mastektonii.

Przeciwwskazania do leczenia balneologicznego:

 • Ostre i przewlekłe choroby zakaźne
 • Pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania
 • Skazy krwotoczne ciężkiego stopnia
 • Choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy znacznego stopnia
 • Zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi
 • Dużego stopnia nietrzymanie moczu
 • Alkoholizm i narkomania
 • Padaczka z częstymi napadami
 • Czynna choroba nowotworowa
 • Stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego nowotworów:

    - nerki, czerniaka złośliwego, białaczki i ziarnicy złośliwej przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia
    - pozostałe przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia

 • Ostre zapalne i niedokrwienne choroby kardiologiczne
 • Groźne zaburzenia rytmu serca, w tym napadowe migotanie przedsionków ze zmianami w sercu w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • Nadciśnienie tętnicze III stopnia z 2 i więcej czynnikami ryzyka
KontaktKLINIKA UZDROWISKOWA „POD TĘŻNIAMI”
im. JANA PAWŁA II – SPÓŁDZIELNIA USŁUG MEDYCZNYCH

NIP: 891 000 28 33