Szkolenia dla terapeutów

ORTOPEDYCZNA TERAPIA MANUALNA
"Praktyka kliniczna z pacjentami w Terapii manualnej"

 

Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami" oprócz wysokich standardów leczenia reprezentuje również wysokie standardy doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów. W ramach współpracy z organizacją Kaltenborn-Evjenth Orthopaedic Manual Therapy (OMT) pomagamy doskonalić umiejętności praktyczne fizjoterapeutów specjalizujących się w Ortopedycznej Terapii Manualnej. Kierownik naszego Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna mgr Mirosław Dębski jest międzynarodowym instruktorem Kaltenborn-Evjenth OMT. Kształcąc od 20 lat dyplomowanych już fizjoterapeutów w Ortopedycznej Terapii Manualnej stworzył on możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych w bezpośrednim kontakcie z naszymi pacjentami. Praktyka kliniczna (Superwizja), która jest realizowana w naszym Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna została podzielona na 2 części:

 1. Superwizja kliniczna bierna

 2. Superwizja kliniczna czynna

 

Superwizja kliniczna bierna

To bierne asystowanie instruktorowi podczas jego pracy z pacjentami w ciągu 5 kolejnych dni tygodnia. Terminy tej Superwizji należy ustalać indywidualnie z instruktorem.

Uczestnik Superwizji klinicznej biernej obserwuje w gabinecie instruktora:
- proces zbierania wywiadu,
- proces wnioskowania klinicznego,
- dobór technik badania,
- dobór technik leczenia
- efekty tego leczenia z wykorzystaniem testów kontrolnych.

Asystowanie instruktorowi podczas pracy z pacjentami:

• daje sposobność przekonania się na ile skuteczne mogą być techniki nauczane podczas kursów Terapii Manualnej oraz Kursów klinicznych opartych na Orthopaedic Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept

• daje możliwość sprawdzenia wyników testów diagnostycznych

• daje sposobność szybkiego przyswojenia kolejności wykonywanych technik badania i leczenia

• umożliwia obserwację zmiany objawów pacjenta podczas leczenia w oparciu o testy kontrolne

• umożliwia obserwację umiejętności instruktora w badaniu i leczeniu rzeczywistych pacjentów

Ten sposób szkolenia pomaga utrwalić sposób postępowania z pacjentem od momentu zbierania wywiadu po zaawansowane techniki leczenia z wykorzystaniem technik manipulacji. Podczas „Superwizji klinicznej biernej” również istnieje możliwość treningu wszystkich technik wykorzystywanych przez instruktora. „Superwizja kliniczna bierna” jest przygotowaniem do udziału w „Superwizji klinicznej czynnej”. Wtedy to uczestnik pracuje z pacjentami Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna ze wsparciem instruktora i jego asystentów. Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” przygotowuje to przedsięwzięcie od strony technicznej i zabezpiecza pacjentów na okres tych szkoleń. Koszt udziału w każdej Superwizji to 1000 zł brutto (5 dni). Dla uczestników przygotowana została specjalna oferta na pobyt w Klinice w czasie szkoleń.

Superwizja kliniczna czynna

To nadzorowana przez nauczyciela i jego asystentów, ale już samodzielna praca fizjoterapeuty manualnego z pacjentami w Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. Prof. F. Kaltenborna w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”.

Ta forma kształcenia przeznaczona jest dla fizjoterapeutów po zakończonym egzaminem szkoleniu uznanych w świecie metod Terapii Manualnej np. metody Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept lub Maitland Concept, Cyriax Concept czy Mulligan Concept itp. w wymiarze minimum 280 godzin. Do kwalifikacji uczestnika istotny jest program takiego szkolenia. Decyzję o kwalifikacji podejmuje instruktor.

Uczestnik przed przystąpieniem do SUPERWIZJI KLINICZNEJ CZYNNEJ musi najpierw wziąć udział w:

 • dwóch KURSACH KLINICZNYCH tj. w Kursie Klinicznym nr 1 - Dolna część kręgosłupa oraz Kursie Klinicznym nr 2 - Górna część kręgosłupa, a także w

 • SUPERWIZJI KLINICZNEJ BIERNEJ:.

Superwizja kliniczna czynna oraz bierna odbywają się w Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna w Klinice Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" w Ciechocinku. Kursy Kliniczne odbywają się w MCSM w Toruniu.

Dopiero po odbyciu SUPERWIZJI KLINICZNEJ BIERNEJ dla uczestników zorganizowana zostanie SUPERWIZJA KLINICZNA CZYNNA. Uczestnicy przez 5 dni samodzielnie pracują wtedy z pacjentami ze wsparciem instruktora, który pomaga w doskonaleniu wnioskowania klinicznego, a także w wykonaniu technik badania oraz leczenia.

Ten model kształcenia w Ortopedycznej Terapii Manualnej zdaniem instruktora prowadzącego jest najbardziej efektywny. Sam udział w kursach nie wystarczy. Praca z pacjentem w oparciu o testy kontrolne wykonywane po każdej technice leczenia od razu weryfikuje umiejętności zarówno instruktora jak i uczestnika szkolenia. Wsparcie i krytyczne spojrzenie instruktora w takim szkoleniu jest nie do zastąpienia. W ten sam sposób w Klinice Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" udało się zbudować wspaniały zespół terapeutów manualnych o zbliżonych umiejętnościach.

Aby pracować z pacjentami Kliniki Uzdrowiskowej "Pod Tężniami", to trzeba reprezentować zbliżone standardy postępowania. Praca terapeuty manualnego wymaga ujednoliconego protokołu postępowania podczas badania i leczenia. Protokół ten jest szczegółowo przedstawiany podczas Kursów klinicznych nr 1 i 2. Ponowne przyswajanie kolejności elementów badania oraz doskonalenie technik leczenia dokonuje się podczas SUPERWIZJI KLINICZNEJ BIERNEJ.

Podczas Superwizji klinicznej czynnej instruktor wychwytuje i koryguje:

 • błędy w zbieraniu wywiadu od pacjenta

 • błędy w planowaniu badania

 • błędy w wykonywaniu technik badania

 • błędy w wykonywaniu technik leczenia

W trakcie Superwizji czynnej jest możliwość wytrenowania technik do takiego poziomu aby były skuteczne.


 

KOSZTY I TERMINY:

SUPERWIZJA KLINICZNA BIERNA – 1000 zł (5 dni)

 • TERMIN – ustalany indywidualnie z instruktorem  

SUPERWIZJA KLINICZNA CZYNNA – 1000 zł (5 dni)

 • TERMIN: zostanie ustalony po odbyciu Superwizji klinicznej biernej

UCZESTNICY:

 • FIZJOTERAPEUCI I LEKARZE - po zakończonym egzaminem szkoleniu (ok. 280 godzin) z Terapii Manualnej uznanych w świecie metod np. Kaltenborn-Evjenth Concept, Cyriax Concept, Maitland Concept - kwalifikacja po weryfikacji programu szkolenia przez instruktora – niezbędne będzie przesłanie :
  - skanu dyplomu zawodowego
  - prawa wykonywania zawodu
  - skanu dyplomu terapeuty manualnego
  - programu szkolenia w terapii manualnej

PROWADZĄCY:

 • Mirosław Dębski PT OMPT Instruktor międzynarodowy Kaltenborn-Evjenth Orthopaedic Manual Therapy

 • Ewa Badźmirowska PT OMPT Asystent Instruktora

   

ZGŁOSZENIA: szkolenia@debski-terapiamanualna.pl

 


 

KontaktKLINIKA UZDROWISKOWA „POD TĘŻNIAMI”
im. JANA PAWŁA II – SPÓŁDZIELNIA USŁUG MEDYCZNYCH

a