pl
pl
en
en
de
de
ru
ru
Wyróżnienia:
Klinika Pod Tężniami
Leczenie i rehabilitacja -PL
Centrum ortopedycznej terapi manualnej
Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej
Poradnie

O nas       Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego ośrodka. Mamy nadzieję, ze zechcecie Państwo poznać i docenić pracę naszych wybitnych specjalistów oraz skorzystać z licznych zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej. W ciągu 40 lat działalności zyskaliśmy opinię kliniki, która poziomem swych usług oraz bogactwem oferty leczniczo - wypoczynkowej potrafi zadowolić najbardziej wymagających klientów.

 

                        

               

   

Nasze starania zostały uhonorowane nagrodą w 1, 2, 3 i 4 edycji konkursu "Po Prostu Najlepszy" organizowanym przez Polską Izbę Hotelarską. Otrzymaliśmy tytuł Wzorcowego Polskiego Przedsiębiorstwa Hotelowego, a stojący na czele Zarządu Prezes Wiktor Kolbowicz tytuł Menedżera Polskiego Hotelarstwa. Zdobyliśmy również wyróżnienia „Europrodukt”, „Gazele Biznesu” (2004) oraz Przedsiebiorstwo Fair Play i Polski Symbol Jakości. Od lat szczycimy się również rekomendacją Polskiego Zrzeszenia Hoteli. Klinika posiada wdrożony, udokumentowany i praktycznie realizowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności*, pozwalający na sprzedaż wyrobów o gwarantowanej jakości, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 : 2009 i systemu HACCP wg Codex Alimentarius.

 Mając na celu stałe umacnianie pozycji rynkowej Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielni Usług Medycznych w Ciechocinku w  zakresie: lecznictwa uzdrowiskowego, działalności hotelarskiej i gastronomicznej, usług biznesowych, postawiliśmy na Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 22000:2006.

        
Realizując niniejszą Politykę Jakości i Bezpieczeństwa Żywności zobowiązujemy się spełniać wymagania norm, przepisów prawnych dzięki włączeniu wszystkich pracowników Kliniki  w utrzymanie oraz stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, pogłębianie i utrzymywanie w pracownikach świadomości, przekonania o ich wpływie, odpowiedzialności za jakość realizowanych usług, wyrobów oraz  identyfikowanie się  pracowników z celami Kliniki.
 
Przyjęta Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności wyznacza cele, które prowadzą do: 
 
  • Zaspokajania i wyprzedzania potrzeb oraz oczekiwań kluczowych zainteresowanych stron poprzez analizy i badania
  • Podnoszenie jakości zdrowotnej żywności poprzez stałą analizę zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz wykazywania stałej gotowości do reagowania w sytuacjach kryzysowych mających znaczenie dla bezpieczeństwa żywności,
  • Wykazywania stałej gotowości do reagowania w sytuacjach kryzysowych mających znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, 
  • Dbałości o poszerzanie wiedzy i kompetencji pracowników przez  system szkoleń w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,    
  • Zapewnienia sprawnego przepływu informacji,  
  • Doskonalenia zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania,      
    Deklarujemy, że wprowadzony w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielni Usług Medycznych w Ciechocinku  system zarządzania bezpieczeństwem żywności  jest zgodny z siedmioma zasadami HACCP określonymi  w Codex  Alimentarius.
    Jesteśmy przekonani, że realizacja założonych celów przyczyni się do wzmocnienia zaufania naszych Gości i zagwarantuje skuteczny i efektywny przebieg oferowanych usług i wyrobów.

   

Wszystkim Gościom zapewniamy troskliwą opiekę medyczną, rodzinną atmosferę, doskonałą kuchnię i liczne atrakcje kulturalne.

                                                   
 

Informacja dotycząca danych osobowych dla dotychczasowych i  przyszłych gości oraz pacjentów Kliniki Uzdrowiskowej “Pod Tężniami”.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami" im. Jana Pawła II - Spółdzielnia Usług Medycznych z  siedzibą w Ciechocinku przy ul. Warzelnianej 7

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podtezniami.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług Kliniki- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 
Bezpieczny Obiekt
Salon Urody
Gabinet porad dietetycznych
Wellness & SPA
Wirtualna wycieczka
Galeria video PL
Galeria zdjęć
Newsletter
Francja
flagi.jpg

Copyright © 2021 KLINIKA UZDROWISKOWA "POD TĘŻNIAMI" im. JANA PAWŁA II - SPÓŁDZIELNIA USŁUG MEDYCZNYCH
ul.Warzelniana 7, 87-720 Ciechocinek | woj. kujawsko-pomorskie | tel.: 544167000 | email: rezerwacja@podtezniami.pl | NIP: 8910002833 | REGON: 910502415